25-lecie lat Mszy Pojednania w Krzyżowej

12 listopada 1989r. dziedziniec zabytkowego Pałacu w Krzyżowej, który pełnił wówczas funkcję Państwowego Gospodarstwa Rolnego zapełnił się ludźmi. Przybyli oni, w to popadające wówczas w ruinę miejsce, aby wziąć udział w jakże ważnym historycznie wydarzeniu czyli mszy podczas której Premier Tadeusz Mazowiecki oraz Kanclerz Helmut Kohl uścisnęli sobie dłonie na znak pojednania. Pewnie wielu z nich nie wiedziało jeszcze, że nabożeństwo, w którym wzięli udział będzie zapamiętane jako przełomowy moment i ukoronowanie długoletnich wysiłków wielu niezależnych środowisk w stosunkach polsko – niemieckich i milowy krok w budowaniu modelowych stosunków między niegdyś zwaśnionymi krajami.

W tym roku mija 25 lat od tego wydarzenia. 25 lat, w trakcie których Fundacja „Krzyżowa” działa na rzecz porozumienia w Europie i wspiera budowanie polsko-niemieckiego pojednania. Znaczenie tego miejsca zarówno dla Polaków jak i Niemców podkreśla chociażby fakt wpisania wsparcia działań Krzyżowej do traktatu koalicyjnego rządu RFN. To wypowiedzi Prezydenta Komorowskiego oraz Prezydenta Gaucka, którzy odwołują się niejednokrotnie w swoich oficjalnych wypowiedziach do pojednania, które miało miejsce w Krzyżowej i do aktualnej pracy naszej Fundacji. Pracy na rzecz młodzieży i porozumienia między krajami Europy.

25. lecie Mszy Pojednania może dać początek wznowieniu dyskusji na temat współpracy Polski z innymi krajami, które tak, jak 25 lat temu Polacy, potrzebują wsparcia silniejszego kraju. Idea wymian i spotkań młodzieży, szkoleń edukatorów, realizacja międzynarodowych projektów na rzecz porozumienia między krajami, od 25 lat realizowana przede wszystkim w Krzyżowej na płaszczyźnie Polska – Niemcy, powinna dać przykład naszym stosunkom polsko – ukraińskim i dać początek realizacji wymian między młodzieżą właśnie z tych krajów.

Obchody 25.rocznicy Mszy Pojednania odbędą się w siedzibie Fundacji. Na ten szczególny dzień zaplanowane zostało jubileuszowe nabożeństwo ekumeniczne koncelebrowane pod przewodnictwem Abp. Alfonsa Nossola oraz Bp. Ryszarda Bogusza. Prezentacja koncepcji wystawy plenerowej „Odwaga i Pojednanie”, realizowana we współpracy z Muzeum Historii Polski oraz Konferencja „25 lat polsko – niemieckiego pojednania. Znaczenie dla Europy i przykład dla świata”, w której (według aktualnego stanu przygotowań) wykład wprowadzający wygłosi prof. Bartoszewski.

12. listopada 2014 r. odbędzie się także międzynarodowa konferencja prasowa pod tytułem „25 lat polsko – niemieckiego pojednania. Znaczenie dla Europy i przykład dla świata”. Będą w niej uczestniczyć przedstawiciele mediów polskich i niemieckich oraz zaproszeni goście.

Zapraszamy na stronę internetową Fundacji: www.krzyzowa.org.pl, oraz na oficjalną stronę Mszy Pojednania: www.mszapojednania.pl, na których na bieżąco zamieszczane są aktualne informacje.

Zapraszamy również do zapoznania się z programem obchodów Jubileuszu 25 lat Mszy Pojednania, który został załączony do powyższej wiadomości.

W imieniu organizatorów Jubileuszu pragniemy Państwa serdecznie zaprosić do wzięcia udziału w obchodach jubileuszowych.

Informacje i zgłoszenia pod adresem: www.mszapojednania.pl

Serdecznie pozdrawiamy i do zobaczenia w Krzyżowej!

Recent Posts